Privaatsuspoliitika

by hansuke

PRIVAATSUSPOLIITIKA

ÜLDINE

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Palume antud privaatsuspoliitikaga tutvuda ning meiega ühendust võtta, kui teil sellega seoses küsimusi tekib.

Allolevast privaatsuspoliitikast leiate täpse informatsiooni milliseid isikuandmeid veebilehe (https://salesdom.ee) kaudu kogume ja milleks neid kasutame. Austame teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Seega leiate privaatsuspoliitikast informatsiooni ka selle kohta, kuidas oma õigusi teostada.

Jätame endale õiguse privaatsuspoliitikat uuendada, mistõttu tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Aktuaalse privaatsuspoliitika leiate alati lehelt https://salesdom.ee/privaatsuspoliitika

VASTUTAV ANDMETÖÖTLEJA

Ettevõte: Salesdom OÜ
Aadress: Narva mnt 5, Tallinn 10117
Telefon: +372 58367768
E-post: info@salesdom.ee
Veebileht: https://salesdom.ee

KONTAKTIVORMIDEST KOGUTUD INFORMATSIOON

Meie veebilehe kaudu jagatud informatsiooni töötleme ja säilitame. Näiteks meie veebilehe kontaktivormi täitmine on meie kodulehel meiega vabatahtlikult jagatud informatsioon.

Kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmete eesmärk (nimi, telefon, e-post) töötleme vaid eesmärgiga vastata Teie esitatud päringule. Antud isikuandmete töötlemise toimingu puhul on õiguslikuks aluseks olenevalt olukorrast, kas andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine, või vastutava töötleja õigustatud huvi. Õigustatud huviks on siinkohal vastutava töötleja huvi vastata andmesubjekti päringutele.

Kui tellite meilt teenuse, siis küsime tellimuse täitmiseks ja lepingu ettevalmistamiseks Teie nime, e-maili aadressi ja telefoninumbrit. Õiguslik alus taoliseks andmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Pärast päringule vastamist ja/või tellimuse täitmist, hoiame teie isikuandmeid alles Teiega suhtlemise hõlbustamiseks. Sellise isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et saaksime tagada maksimaalselt kiire ja efektiivse kommunikatsiooni oma klientidega ja muude isikutega, kes soovivad meie ettevõtte teenustest rohkem infot.

VEEBILEHE SIRVIMISE STATISTIKA

Kogume statistikat ka veebilehe kasutuse kohta. Taoline statistika vajadus tuleneb soovist saada paremini aru meie veebilehe külastajate käitumisest, et saaksime veebilehe külastajakogemust veelgi parandada.

Informatsioon, mida salvestame sisaldab muuhulgas järgnevat: veebilehe külastamise sessiooni kestus; veebilehe külastaja asukoht; veebilehe külastamiseks kasutatud seadme operatsioonisüsteem ja ekraani resolutsioon; IP-aadress, millelt veebilehte külastati; veebibrauseri tüüp ja versioon. Andmeid, mis oleme kogunud külastajate kohta kasutame vaid anonüümsel kujul ning need ei jõua meie juurest ühegi füüsilise isikuni edasi.

Antud informatsiooni analüüsimiseks kasutame Google Analytics tööriista.

KÜPSISED

Kasutame veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebileht Teie seadmesse salvestab veebilehe külastuse käigus. Tänu küpsistele peab veebileht meeles Teie tegevusi ja eelistusi ilma, et Te peaksite neid uuesti sisestama, kui meie veebilehte uuesti külastate või ühelt-lehelt teisele liigute.

Küpsiste kasutamise vajadus tuleneb peamiselt vajadusest veebiliiklust analüüsida ja veebilehte nõuetekohaselt toimivana hoidmiseks, kuid ka reklaamide suunamiseks Facebookis, Instagramis ja/või Google´is.

Küpsiste kasutamist on Teil võimalik kontrollida läbi oma seadme, kus saate need üldse ära keelata või nende salvestumist piirata. Selleks peate minema veebibrauseri privaatsusseadete alla ning seadistusi muutma. Lisaks on Teil võimalus kõik siiani salvestunud küpsised ära kustutada.

Informeerima, et kui keelate või piirate küpsiste salvestumist oma arvutisse, ei pruugi kõik funktsionaalsused meie ja ka teistel veebilehtedel korrektselt töötada.

KASUTAME OMA VEEBILEHEL JÄRGMISEID KÜPSISEID:

Google Analytics küpsised – nimetatud küpsiseid kasutame peamiselt eesmärgiga oma veebilehe liikluse analüüsida ja sellest tulenevalt külastajate kasutuskogemust parandada. Analüüsime nii veebilehele jõudmise allikaid, külastuse sessioonide kestvust, kui ka seda kas tegemist on esmakordse külastusega või juba korduva külastajaga.

Google Adworks küpsised –  kasutame neid küpsiseid eesmärgiga suunata Teile reklaame ja mõõta nende reklaamide efektiivsust, mida näete Googles.

Facebooki küpsised – kasutame neid küpsiseid eesmärgiga suunata Teile reklaame Facebookis ja/või Instagramis ja mõõta nende tulemusi.

KELLEGA VÕIME JAGADA TEIE ISIKUANDMEID?

Teie isikuandmeid, mille oleme kogunud oma veebilehe kaudu, ei jagata, müüda, rendita ega avalikustata mingil muul viisil, kui vaid välja arvatud juhtudel:

  • Teie kohta kogutud informatsiooni võime avalikustada vaid oma lepingulistele teenusepakkujatele, kui andmete avalikustamine võimaldab antud osapooltel teostada meile ärilist, professionaalset või tehnilist tuge.
  • Veebilehe külastajate kohta kogutud anonüümset informatsiooni võime avaldada kolmandatele osapooltele. Anonüümne informatsioon, mida avaldada võime on veebilehe külastajate arv, levinuim seade millega veebilehte külastatakse ja kõik muu statistiline informatsioon.

TURVALISUS

Isikuandmete turvalisuse tagamiseks, mida meie veebilehe kontaktivormi kaudu meiega jagate, kasutame SSL sertifikaati ehk tehnoloogiat, mis krüpteerib saadetud andmed, et need meieni turvaliselt jõuaksid. Meieni jõudnud andmete kaitseks kasutame täiendavaid meetmeid nii veebilehel kui e-mailide kontodel.

Informeerime, et vaatamata meie parimatele kavatsustele ja käesolevas privaatsuspoliitikas loetletud põhimõtetele, ei saa me garanteerida, et taoline andmete edastamine ja krüpteemismeetodid tagavad 100-protsendilise turvalisuse.

TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS SAATE OMA ÕIGUSI TEOSTADA

Isikuandmete kaitse üldmäärus loetleb, et Teil on järgnevad õigused:

  • õigus taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele;
  • õigus nõuda teie isikuandmete parandamist;
  • õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist;
  • õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist;
  • õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele;
  • õigus nõuda teie isikuandmete ülekandmist;
  • kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusoleku tagasivõtmisele.

Kõikide või mõningate nimetatud õiguste kasutamiseks, võtke meiega ühendust e-posti aadressi info@salesdom.ee

Kui olete veendunud, et Teie privaatsust on rikutud, siis palume Teil võtta ühendust meiega meiliaadressil info@salesdom.ee. Lisaks sellele on Teil õigus esitada kaebus vastava riigi andmekaitse järelvalve asutusele, kus asub Teie alaline elukoht. Eestis on vastavaks asutuseks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).

Dokument uuendatud 24.07.2023