MÜÜGITREENING
Müügitreening on efektiivseim viis müügiinimesed tippvormi viia!

Müügitreening

Müügitreeningud said ideena alguse sellest, kui puutusime kokku probleemiga, kus müügikoolituste läbiviimine andis müügimeeskonnale küll motivatsiooni ja häid ideid, kuid kahjuks ei jõudnud teooria peaaegu kunagi praktikasse, sest väline motiveerimine töötab vaid lühiajaliselt. Müügikoolituste läbiviimine müügiinimestele on küll hädavajalik, kuid ainult teooriast paraku edu saavutamiseks ei piisa.

Müügitreeningute käigus näitamegi ära, kuidas teooriad praktikas tööle panna ning kuidas tänu nendele enda müügitulemusi kasvatada!

Müügitreening

12 koolitusteemat
MIn Kestus: 3 kuud
Eelarve alates 330€ + KM / kuus
Algajast müügitšempionini

Tahad ka müügitšempioniks saada?

Siis astu esimene samm ja võta meiega ühendust!
Müügitreeningud on efektiivseim ja kiireim viis enda olemasolevad müügiinimesed tippvormi viia või  alustav müügiinimene välja õpetada ja tööle rakendada.
Tipptegijad

Olemasolevad müügiinimeste hulgas on enamasti kuni 20% tippmüügiinimesed. Tippmüüjad on harjunud tegema müüki “oma käe” järgi ning enamasti ei meeldi neile reeglite jälgimine. Kindlasti ei hakka me nende olemasolevaid süsteeme maha lammutama vaid teeme nendega koostöös järk-järgult parandusi ja muudatusi. Enamasti on tippmüügikad kõige vastuvõtlikumad ja positiivsemalt häälestatud müügitreeningu suhtes, sest nad on harjunud ennast ka iseseisvalt edasi arendama. Kuid samas on neil kõige suurem tõenäosus “läbi põleda”, seetõttu on nendega müügitreeningu peamine eesmärk mitte tulemuste suurendamine, vaid jätkusuutlikkus suurepäraseid tulemusi tuua ilma läbi põlemise ohuta.

Keskpärased

Kuna kõik ei saa tipptulemuste tegijad olla, siis on kahjuks enamus keskmiste tulemuste tegijad. Keskmised müügiinimesed on kõige raskem ja probleemsem sihtgrupp müügitreeneri kui ka ükskõik missuguse koolitaja jaoks. Nende seas on üldlevinud arvamus, et nemad on kõikide olukordadega kokku puutunud ja seetõttu veendunud 99% olukordadest, et seal ei ole võimalik müüki teha (kuigi tihti sama ettevõtte tippmüügikas on suutnud pea kõigis nn “mitte-töötavas stsenaariumis” müügi koju tuua)
Nendega töös on nende töö mahtu suurendada ja näidata neile juba nende poolt läbikogetud olukordi uues valguses. Sellised kogemused “müüvad” neile endile maha idee, et müüki on võimalik ka teha ning see muudab nad vastuvõtlikumaks müügitreeneri suhtes.
Keskmised müügiinimesed on sihtgrupp, kelle tulemused paranevad, koostöövalmiduse korral, juba esimese paari nädalaga vähemalt 30%. 

Algajad

Uued müügiinimesed on hea sihtgrupp müügitreeningu läbiviimiseks, kui oled ettevõtja, kes tahab, et iga nende alustav müügiinimene saaks ennast maksimaalselt edasi arendada ilma piire seadmata. Enamasti on ettevõtete uue müügitöötaja väljaõpe keeruline, sest müügijuht ei jõua meeskonnale piisavalt aega pühendada, sest peab ka bürokraatiaga tegelema. Kuna uued inimesed ei saa kogu infot kätte, siis hakatakse müügijuhi käest ikkagi küsimas käima ning tekitatakse “kogemata” müügiosakonda “õpitud abitus”.
Teiselt poolt teeb uue töötaja väljaõppe keerulisemaks olemas olevad keskmise taseme “ekspert” müügiinimesed, kes uue inimese õhina suurte eesmärkide püüdmise osas alla tõmbavad.
Alustavate või uute müügiinimestega müügitreeningu läbiviimine on parim investeering, mida üks müügijuht saab teha, et luua enda visioonile vastav tippmüügikate meeskond. 

MÜÜGITREENINGUD JAGUNEVAD KOLMEKS:

 • analüüs ja eeltöö
 • teooria ja koolitused
 • mentorlus ja müügipraktika
Eeltöö

Enne, kui asume sinu müügiinimestele “moraali lugema”, kuidas nad oma müügilähenemist ning -tulemusi parandama peaksid, analüüsime igaühe hetkeoskusi ja -vajadusi. Analüüsi käigus saab kaardistatud iga meeskonnaliikme müügistiil ja -kava ning määratud nende inimtüüp.

F2F ja D2D müügi puhul viime läbi analüüsi koos agendiga reaalseid müügisituatsioone jälgides. Telemüügi ja telemarketingi puhul kuulame analüüsi tarvis nii müügiinimese kõnede salvestusi, kui ka reaalajas tehtavaid kõnesid.

Meie eesmärk ei ole otseselt müügiinimeste lähenemist muuta, vaid pigem teha kindlaks igaühe nõrkused ja tugevused. Selle tulemusena aitame tugevused nende endi kasuks tööle panna, samas nõrgemad küljed omakorda tugevusteks pöörata.

Koolitamine

Kui meeskond on kaardistatud, asume teooria kallale. Teooria osas pakume erinevaid koolitusteemasid, mis aitavad sinu müügiinimestel edu saavutada. Me usume, et kaasasündinud müügioskus on pigem ilus müüt kui reaalsus, seetõttu panustame inimestesse võimalikult palju aega ja energiat, sest teame omast kogemusest, et müük on tegelikult õpitav ja arendatav oskus.

Sul on võimalik valida ise meeskonnale sobivad koolitusteemad meie müügikoolituse hulgast. Samas, kui usaldad meid, siis lubame, et paneme kokku parima koolitusprogrammi, mis just sinu meeskonnale sobib ning osaks saab!

Müügitreening

Kui teooria pool on läbitud, asume praktiliste ülesannete kallale.

Selleks seame esmalt igale müügiinimesele eesmärgid müügilähenemise parandamise, closingu ja müügitulemuste kasvu osas.

Kui eesmärgid on paigas, harjutame erinevaid müügiolukordi ja -tehnikaid müügiinimestega koos läbi ning seejärel laseme müügiinimestel uusi teadmisi kasutades, reaalse tööga uuesti peale hakata.

PRAKTIKA VIIME LÄBI REAALSE TÖÖ KÄIGUS. PÄRAST SELLE ANALÜÜSIMIST:

Telemüügi / telemarketingi puhul parandame ja suuname müügiinimese reaalajas toimuva kõne jooksul õigele lainele, selleks visuaalselt või auditiivsel teel juhtnööre andes.

F2F ja D2D projektide puhul jälgime müügidemode läbiviimist „kolleegina“ kõrvalt ning salvestame kogu protsessi selle hilisemaks täpsemaks analüüsiks ning muudatuste elluviimiseks.

Reaalajas viime müügidemosse vajalikke muudatusi sisse kliendivestluse hetkelise ülevõtmisega, eeskuju näitamisega müügidemo läbiviimise osas või „kolleegile abi pakkumisega“.

Müügitreening sisaldab mõlema näite puhul eesmärgistamist, mida viime läbi mentorlussüsteemil. See tähendab, et kohtume iga müügiinimesega korra nädalas või iga kahe nädala tagant, et viimase  areng ja eesmärkide suunas liikumise protsess üle vaadata ning edasised eesmärgid seada.

Üleminek

Müügitreeningud tekitavad tihti müügiinimestele sõltuvuse, kuna harjutakse ära, et pidevalt on keegi kõrval, kes isegi esmaspäeva hommikul suudab tööle motiveerida ja iga olukorra uuesti positiivseks pöörata.

Oleme sellise sõltuvuse tekkimist korduvalt kõrvalt näinud ning seda täiesti arusaadavatel põhjustel. On ju hea tunda, et kellegi toetav õlg on alati olemas, kes motiveerib, eesmärke seab ja uusi mõtteid välja käib ning pakub ka lahendusi pea kõigile olukordadele, mis iganes ette tuleb. Seetõttu tekitab müügitreening justkui jagatud vastutuse tunde ja sellest üle saamiseks oleme paika pannud ka nn ülemineku perioodi, mille käigus hakkame aeg-ajalt vähendama oma osa müügiinimeste töös.

Lõpetamine

Müügitreeningute lõpus saab igaüks, kes müügitreeningute programmi edukalt läbinud on, ka seda kinnitava sertifikaadi.
Lisaks pannakse kokku iga osaleja jaoks müügikogumik, mis sisaldab endast alljärgnevat:

 • koolitusmaterjalid
 • analüüs oskuste kohta alustades
 • analüüs oskuste kohta müügitreeningu lõppedes
 • sertifikaat müügitšempioni taseme saavutamise kohta*

 

*väljastatakse vaid juhul, kui osaleja on edukalt müügitreeningu programmi läbinud

…Müügitreening loob Müügitšempioni

Tekkis huvi? Siis vajuta siia!

Vajad veel infot? Siis vajuta siia!

Müügitreening loob müügitšempioni

Salesdomi müügitreeningud tõstavad, rakendades saadud teadmisi õigesti, sinu ettevõtte müügimeeskonna tulemusi ainuüksi esimese kuuga juba 30%. Just müügitreening on see, mis arendab välja oskused müügitšempioniks saamiseks.

On ammu teada tõde, et müügivaldkonnas teevad parimaid tulemusi need inimesed, kes iseenda kallal lakkamatult tööd teevad ja ennast edasi arendavad. Kahjuks on karm tõde see, et 80% müügiinimestest ei ole kunagi oma vabal ajal ennast müügialaselt edasi arendanud. Olgu selleks siis raamatu lugemine, koolitusmaterjalide läbitöötamine, videokoolituste vaatamine või audiomaterjali kuulamine- vaba aega, ei taheta selliste tegevuste jaoks „ohverdada“. Seega vaid 20% müügiinimestest teevad tööd, enese arendamiseks, iseeneda initsiatiivist!

müügitreening - müügitreeningud - müügi treening - müügi treeningud - müügitšempion - müügitšempioni

Antud näidet iseloomustab hästi Pareto printsiip ehk 80:20 printsiip, mis lihtsamalt selgitatuna kujutab endast seda, et 80% müügiinimestest ei ole oma töös „head“ või siis vähemasti ei tööta nad oma täie potentsiaaliga. Sellised inimesed toodavad vaid 20% müügitulemusest, samal ajal, kui tipptegijad toodavad ülejäänud 80% tulemustest!

Salesdomi müügitreeningute käigus selgitame välja, kes kuulub tipptegijate hulka ja kes mitte.

Tippude oskusi arendame omalt poolt igal võimalikul viisil edasi ning ülejäänud 80% hulgast arendame edasi inimesi, kes sellele ka ise pühendunud on. Leiame, et iga müügiinimese arendamise aluseks on tema isiklik soov enesearenguks.

Kui soovid, et ka sinu müügiinimesed kuuluksid tipptegijate hulka, siis võta meiega ühendust!

Müügitreening aitab teooriad praktikasse viia

Müügitreeningud kujutavad endast tegelikult „räpase töö“ tegemist, sest töötame kümneid tunde iga müügiinimesega, keda treenime. Sukeldume süvitsi iga treenitava töösse ja müügimeetoditesse, et garanteerida tema oskuste arendamine ja pikaajaline edu edaspidises töös.

Müügitreeningu näol on tegemist justkui eratreeneriga koos trenni ja pärast seda ka võistlustele minek. Jah, ka võistlustele, sest lisaks müügiagentide treenimisele, oleme nendega võistlustel (nende igapäevatöös) nende kõrval ja aitame neil motivatsiooni tõsta ning tempot hoida, et parim tulemus saavutada!

Sõna otseses mõttes müügi treening

Müügitreening viiakse läbi reaalajas eelnevat tööd analüüsides ning selle käigus kuulame nii reaalajas kõnesid kui ka salvestusi, käime kaasas kliendikohtumistel, jälgime live’s läbiviidavaid müügidemosid, analüüsime kliendiga peetavaid meilivahetusi, inimeste aja planeerimise oskusi ja jälgime müügiinimese tonaalsust, kehakeelt, enesekindlust, järjekindlust, energiat, emotsioone ja kõiki muid aspekte, mis müügialast edukust mõjutada võivad.

Antud protsesside käigus kaardistame ka kogu müügiprotsessi ning vaatame koos üle müüdavate toodete / teenuste sisu, müügiargumendid ja -tööriistad. Analüüsime ülevaate andmist meeskonna tulemustest ja sinu ettevõtte poolseid motivatsioonisüsteeme.

Kuna müügitreeningute näol on tegemist pigem ajamahukama protsessiga kui pelgalt klassiruumi stiilis koolitusega, siis saame tagada müügiinimeste oskuste arendamise ja kinnistumise.

Loome müügitreeninguga lisandväärtust

Lisaks kõigele muule loome kogu treeningu käigus täpselt sinu ettevõtte vajadustele vastava müügikogumiku ehk „Playbooki“, mille abil saab sinu müügimeeskond alati õpitut uuesti meelde tuletada ning saadud tööriistu oma igapäevatöös aktiivselt kasutada. Müügikogumik sisaldab mitut erinevat müügikava, vastuväiteid ja vastuseid neile, erinevaid closingu meetodeid, inimtüüpide ülevaadet ja neile lähenemist, lisaks efektiivset aja planeeringut vastavalt projektile. Samuti jätame ettevõttele teadmised eduka enesehäälestamise ja motiveerimise põhitõdede kohta.

Lühidalt annab kokkupandud müügikogumik sinu ettevõttele garantii, et Salesdom OÜ müügitreeningud on midagi enamat kui üks nädalalõpu seminar. See on sinu ettevõtte müügitulevik!

Tahad ka müügitšempioniks saada?
Siis astu esimene samm ja võta meiega ühendust!
Müügitreening sobib sulle perfektselt, kui tahad…
 • müügis struktuuri ja plaani, mille järgi tegutseda
 • suuta ise ennast iga päev ja iga hetk motiveerida
 • olla parim versioon iseendast
 • julgelt silmitsi seista kliendi “EI” vastustega
 • paika panna oma isiklikud ja karjäärialased eesmärgid
 • ennast osata ette valmistada igaks kliendipoolseks vastuväiteks
 • suuta ennast ise “töölainele” häälestada
 • õppida fookust tähtsatel asjadel hoidma
 • põhjalikum olla
 • mõista, missuguseid inimtüüpe on olemas ja osata nendega käituda
 • lõpetada eeldamine
 • läbirääkimistel edukas olla
 • kasvatada enda järjekindlust
 • alati osata müüki closida

Lühidalt annab kokkupandud müügikogumik sinu ettevõttele garantii, et Salesdom OÜ müügitreeningud on midagi enamat kui üks nädalalõpu seminar. See on sinu ettevõtte müügitulevik!

Tahad teada, kuidas müügitreening sinu ettevõtte tulemusi tõsta saab?
Võta meiega ühendust

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.