MÜÜGIKOOLITUSED

Müügikoolitused

Müügikoolitused on sulle sobivad juhul, kui tunned, et vajad juurde uusi mõtteid ja ideid, kuidas järgmised müügieesmärgid saavutada ja ületada. Koolitused on perfektselt sobivad neile, kes tunnevad, et suudavad õpitu ise või oma meeskonnaga praktikasse viia. Kui aga tunned, et vajad abi ka praktilise poolega, siis vaata täpsemalt Müügitreeningut!

Salesdom OÜ koolitused ja müügikoolitused on ainulaadsed ning baseeruvad meie enesearengu ja üheteistkümneaastase kogemuse käigus omandatul. Oleme kõiki oma teooriaid nii enda kui oma tiimi peal tuhandeid kordi praktikas katsetanud ja modifitseerinud. Tänu sellele võime uhkuse ja julgusega öelda, et räägime vaid sellest, mis reaalselt ka töötab. Meie mõtted, ideed ja tehnikad tõesti toimivad!

müügikoolitused - müügikoolitus - müügi koolitus - müügi koolitused - inimtüübid - inimtüüpide koolitus - motivatsiooni koolitus

3 õppimise meetodit

Iga inimene on erinev ja seega igaüks ka õpib erinevalt, kuid selleks on siiski vaid 3 viisi.

Võiks arvata, et parim lahendus on allpool väljatoodud mudel, kus kasutame kõiki kolme võrdselt:

Auditiivne
0%
Visuaalne
0%
Kinesteetiline
0%

Müügikoolitus

Closingu koolitus

KUID…

…reaalsuses võime ise olla väga suures osas kinesteetikud (ehk läbi praktilise kogemuse õppijad) ja seetõttu on meile loengutes istumine ääretult raske ja ebaefektiivne.

Samasugune olukord on auditiivi jaoks aga parim variant ja teda pigem häirivad omavahel juttu ajavad saalikaaslased, kes infot omastamist segavad.

Visuaalselt õppiva inimese jaoks on pikad infost pungil slaidid samas parim viis, kuidas õppida ning ehk ei peagi ta loengutes käima, vaid loeb need samad slaidid kodus läbi ja teab rohkem, kui see kinesteetik, kes kogu loengu kohal istus. 

Koolitused sulle sobivalt…

Kui tead, kuidas sulle mingi info kõige paremini meelde jääb, siis ära raiska enda aega meetoditele, mis sinu puhul nii efektiivselt ei tööta. 

Alusta enda arendamist viisil, mis on sulle kõige meelepärasem ja efektiivsem ning varsti märkad, et enesearendamine muutub põnevaks ja väljakutsuvaks.

Müügikoolitused

Motivatsioonikoolitus

Koolitus vastavalt sinu vajadustele

Lähtuvalt erinevatest õppimisviisidest olemegi oma koolitused koostanud nõnda, et koolituse info jõuaks kõigi osalejateni sama efektiivselt.

Salesdom OÜ koolitused ja müügikoolitused on ainulaadsed ning baseeruvad meie enesearengu ja üheteistkümneaastase kogemuse käigus omandatul. Oleme kõiki oma teooriaid nii enda kui oma tiimi peal tuhandeid kordi praktikas katsetanud ja modifitseerinud ning tänu sellele võime uhkuse ja julgusega öelda, et räägime vaid sellest, mis reaalselt ka töötab. Meie mõtted, ideed ja tehnikad tõesti toimivad!

Müügikoolitus

Kontakti loomise müügikoolitus

Kontakti saavutamise kunsti koolitus annab arusaamise, kuidas inimestega meeldejäävat ja teistest eristuvat kontakti luua. Antud müügikoolitus pakub mitmeid erinevaid viise, kuidas klientidega vestlust alustada.

Kuidas tekitada kliendis meeldejääv emotsioon esimese nelja sekundiga? Antud müügikoolitus toob usalduse loomise teooriad, koos iga koolitusel osalejaga, praktikasse!

Kaardistamise müügikoolitus

Müügikoolitused ei keskendu tavaliselt käesolevale teemale väga põhjalikult, sest kaardistamine on tihti ebamugav protsess nii kliendile kui müügiinimesele. Küsimusi on vaja küsida, kuid kui nendega liiga hoogu sattuda, siis tüdineb klient ära enne kui üldse demoni jõuatakse.

Kaardistamise müügikoolitus pakub välja viisid, kuidas ja milliseid küsimusi küsida, nii, et see ei muutuks kliendile ebamugavaks ega ülekuulavaks. Koolitusel testime igaühega tema valdkonnas läbi, kui pikalt võiks kaardistamine aega võtta, mitu küsimust maksimaalselt esitada võiks ning loome igaühe jaoks eraldi kaardistamise kava! See müügikoolitus õpetab, et rumalaid küsimusi ei ole olemas!

Müügi demo

Antud müügikoolitus lahkab müügiprotsessi üht olulisimat osa. Demo läbiviimise ehk pakkumise tegemise juures on müügiinimestel tihti probleemiks täpselt õige lahenduse leidmine. Seetõttu pakutakse välja mitu erinevat lahendust, mis klienti aga aina rohkem segadusse ajavad.

Meie DEMO müügikoolitus lahendab selle probleemi meie loodud kiire ja efektiivse demosüsteemiga. Koolitus annab edasi müügidemo, millega suudad igale kliendile sobiva lahenduse leida kiirelt. Antud müügikoolitus garanteerib selle, et võid teenuste/toodete valikus tulemusetult tuhnimise minevikku jätta! 

Closingu müügikoolitus

Peamine mure closingu protsessis on vale closingu ajastus (liiga varane või hiline), vale tehnika või müügiagendi vähene enesekindlus müügi lukku löömiseks.

Koolitus keskendub erinevatele closingu stiilidele, mille ka praktikas järele proovime, et neid reaalsetes olukordades kasutama asuda.
Closingu müügikoolitus töötab välja igaühele sobiva closingu stiili, et müügid lukku lüüa. Käesolev müügikoolitus aitab sinu tiimil just seda teha!

CLOSINGU KOOLITUS

Vastuväidete müügikoolitus

Vastuväited on müügiprotsessi paratamatu osa. Kuuleme müügiinimestena neid ju igapäevaselt.
Seetõttu pakume vastuväidetega tegelemise müügikoolitust, millega muudame müügiinimese reaktsiooni vastuväidetele.
Koolitus annab arusaama, kas tegemist on põhjendatud vastuväitega või lihtsalt kliendipoolse ettekäändega, et mitte lepingut täna või üldse allkirjastada. Kaardistame iga koolitusel osaleja individuaalsed ja valdkonnapõhised vastuväited ning otsime nendega tegelemiseks parimad lahendused. See müügikoolitus annab sinu tiimile vastused igale küsimusele!

Argumenteerimise müügikoolitus

Argumenteerimise koolitus aitab ära tunda, kas tegemist on vaidluse või argumenteerimisega.  Antud müügikoolitus keskendub argumentide kiirele leidmisele, välja mõtlemisele ja kasutamisele.

Samuti näitab argumenteerimise koolitus, kuidas argumentatsioonist võitjana välja tulla isegi siis, kui sul pole õigus. Lisaks õpetab müügikoolitus, kuidas enda tugevamaid argumente mitte tühjalt välja loopida!

Müügikava koolitus

Iga tegevuse efektiivseks läbiviimiseks vajame struktuuri või kava. Struktuur / kava annab meile protsesside järjekorra, mida peame jälgima ning teame alati, et kui seda täpselt järgime, siis jõuame ka soovitud eesmärgini.

Müügikava koolitus annab edasi efektiivse kava ehk protsesside järjekorra müügiprotsessi üle kontrolli saavutamiseks ja selle hoidmiseks. Tänu müügikavale jõuavad koolituse läbinud 50% võrra suurema tõenäosusega soovitud eesmärgini. Vali just see müügikoolitus ja aitame eesmärgid saavutada!

Müügipsühholoogia koolitus

Müügikoolitus 101 – keskendume müügi põhitõdedele. Teame, et esimene müügikoolitus on oluline viia läbi enne, kui müüginimene tööle hakkab, aga kahjuks jääb sellest uuele inimesele meelde vaid heal juhul 50%. Selleks, et müügikoolitused oleksid meeldejäävad, tuleb neid korrata. Seetõttu oleme otsustanud müügipsühholoogia koolitusest teha müügikoolitused. Anname igale alustavale müüginimesele võimaluse käia kuni 3 korda meie koolitusel ilma lisatasu küsimata. Kordamine on ju tarkuse ema!

Müügikoolituse käigus selgitame, kuidas inimestes kiiresti usaldust tekitada, neid veenda ja kuidas müügile järgnevalt positiivne emotsioon garanteerida. Koolitus on suunatud pigem müügivaldkonnas värsketele inimestele, kuid sobib ka vanematele tegijatele, kes soovivad põhitõdesid uuesti meelde tuletada. Müügipsühholoogia ehk müügikoolitus pakub Sinu uuele töötajale parima baasi edu saavutamiseks!
müügikoolitused - müügikoolitus - müügi koolitus - müügi koolitused - inimtüübid - inimtüüpide koolitus - motivatsiooni koolitus
müügikoolitused - müügikoolitus - müügi koolitus - müügi koolitused - inimtüübid - inimtüüpide koolitus - motivatsiooni koolitus
Salesdomi müügikoolitustelt saad rohkem kui arvatagi oskad
Müügikoolitus

Eesmärgistamise koolitus

Seame eesmärgid ning loome igale inimesele personaalse eesmärkide fookuses hoidmise süsteemi. Jälgime eesmärkide poole liikumise protsesse ning saavutame üheskoos seatud eesmärgid.

Eesmärgistamise müügikoolitus aitab müügiinimesel seada kindlad sihid, kuhu ta soovib liikuda!

Motivatsiooni koolitus

Motivatsiooni koolitused on ehitatud motivatsiooni olemuse ning erinevate faktorite, mis meie motiveeritust mõjutavad analüüsile. Sellest tulenevalt planeerime ja viime ellu tegevused, mis motivatsiooni kasvatavad ning seda kõrgel hoiavad.

Motivatsiooni koolitus pole mõeldud vaid müügikoolituse osana, vaid igaühele, kes soovib oma eesmärkideni jõudmiseks motivatsiooni tõsta. Meie koolitused viivad sinu motiveerituse kõrgeimale tasemele!

müügikoolitus

Harjumuste müügikoolitused

Müügikoolitus ei sisalda tavaliselt harjumuste koolitust. Leiame, et harjumused määravad meie elus selle, kuhu, kuidas ja millal jõuame.

Seetõttu kaardistame head ja halvad harjumused. Vähendame ja võimalusel eemaldame halvad harjumused enda tegevusest. Paneme iga inimesega paika individuaalse tegutsemiskava harjumuste muutmiseks. Meie koolitused panevad sinu ja sinu inimeste parimad küljed särama!

Inimtüüpide müügikoolitus

Müügikoolitused Salesdom’i meeskonnas sisaldavad alati ka inimtüüpide koolitust, sest leiame, et peame mõistma inimesi, kellega suhtleme. Peame ju müügis väga kiiresti aru saama, mis mingit inimest kõnetab, ja seetõttu oleme suunanud väga suure rõhu inimtüüpide koolitusele.

Inimtüüpide koolituse käigus õpime tundma nelja põhilist inimtüüpi ning müügikoolitus selgitab, kuidas nendega peaks ja kuidas nendega ei tohi käituda. Leiame kiireima viisi, kuidas inimtüüpe lihtsalt eristada. Koolitus paljastab igale inimtüübile olulised küsimused ja nipid, kuidas igaühega neist paremat suhtluskeskkonda luua.

Aja planeerimise koolitus

Aja planeerimise koolituse käigus tegeleme tänapäeva inimeste seas üldlevinud probleemiga, mille puhul 24 tunnist ööpäevas ei piisa.
Selgitame välja, kuhu aeg kaob ja mis on suurimad ajaröövlid meie elus.
Aja planeerimise koolitus lahendab olukorra nii, et jagame päeva lühemateks perioodideks ning paigutame iga tegevuse just talle sobivaimasse vahemikku.

Otside endale või oma meeskonnale koolitust?

Võta ühendust!

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.